Page 1 of 1

Mam problem z plikiem/I have a problem with the file

Posted: 27 Oct 2019 20:39
by hansklos7
Zainstalowałem wszystkie pliki i jest mały problem 1 plik co zainstalowałem piszę, że ,,archiwum jest uszkodzone" za każdym razem! Nie ważne ile razy zainstaluje, czy nie ważne ile razy komputer zrestartuje i zainstaluje ZAWSZE JEST TEN PROBLEM, błagam o szybką odpowiedź

english:
I installed all the files and there is a small problem 1 file that I installed, I write that "the archive is damaged" every time! No matter how many times it will be installed, no matter how many times the computer will restart and install, THIS IS ALWAYS THE PROBLEM, I am begging you for a quick answer

Re: Mam problem z plikiem/I have a problem with the file

Posted: 28 Oct 2019 00:01
by Vøytek
Pobrałeś wszystkie 7 części archiwum?

Re: Mam problem z plikiem/I have a problem with the file

Posted: 28 Oct 2019 15:36
by hansklos7
Tak pobrałem

Re: Mam problem z plikiem/I have a problem with the file

Posted: 28 Oct 2019 16:42
by Vøytek
Pokaż screena pobranych plików, tak żeby było widać ich rozmiary (prawo-klik w folderze -> Widok -> Szczegóły).

Re: Mam problem z plikiem/I have a problem with the file

Posted: 28 Oct 2019 19:22
by hansklos7
Poprostu wytłumaczę, są wszystkie pliki ten pierwszy jest jako winnarar i mówi, że plik jest uszkodzony, nieważne na jakiej przeglądarce zawsze jest błąd

Re: Mam problem z plikiem/I have a problem with the file

Posted: 28 Oct 2019 20:05
by Ssimoo
No to zrób i pokaż tego screena.