Βοήθεια για πινακίδες οχημάτων

Greek
JTEDimandix
Posts: 8
Joined: 31 Jan 2020 15:54

12 Mar 2020 13:00

Υπάρχει κι άλλος συνδιασμός: ΑΟ ΧΧΧ ΨΨ, και χρησιμοποιείται στο Άγιον Όρος. (Παλαιότερα ήταν ΑΟ ΧΧΧ). Μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα εδώ: https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... ikKFZ.jpg :
Image
Games are just dull without mods. DLC's are not enough. Gaming's magic is on the mods.Post Reply
  • Information
  • Who is online

    Users browsing this forum: No registered users and 3 guests