Page 1 of 1

Bus dar tobulinimą Lietuvą?

Posted: 13 May 2017 17:17
by tomax11183
Dėl smalsumo klausiu ar dar būs tobulinamą Lietuvą? Gal kas ką nors žinote?Ar bent girdėjot kalbų? :D

Re: Bus dar tobulinimą Lietuvą?

Posted: 20 Jun 2017 18:50
by pauliaxz
Dabartinė ir artimiausios ateities situacija tokia, kad Lietuva bus beveik netobulinima. E67 kelio kūrėjas (taipogi Kauno ir Panevėžio miestų) - ZelvaCZ po 2.0 versijos išleidimo pasitraukė iš Lietuvos kūrimo.
RacerTroft - Klaipėdos kūrėjas, taip pat yra pasitraukęs ir šiuo metu neaktyvus.
Vladzz-G - Latvijos pilietis, turėjęs planą pilnai atkurti visas Baltijos šalis, tačiau užbaigęs visą Latviją, taip pat sukūręs kelią iš Panevėžio į Daugpilį irgi pasitraukė iš Baltijos šalių kūrimo dėl tam tikrų priežasčių.
Šiuo metu tik deushorizon atliko tam tikrus patobulinimus Lietuvoje (LT-PL siena, Marijampolė), ir priklausys nuo jo, jei jis nuspręs dar kažką kurti Lietuvoje, tuomet Lietuva bus tobulinama, jei ne Lietuva, deja , lieka tokia, kokia yra dabar. Aš, asmeniškai, nesu "mapperis", tad negaliu kurti Lietuvos.
Žinoma, viskas gali keistis, kadangi ProMods "mapperiai" nėra prirakinti prie kokios nors šalies. Mappina savu noru tą ką nori, bet turint tam tikrus bendrai komandos nubrėžtus tikslus.

Re: Bus dar tobulinimą Lietuvą?

Posted: 11 Sep 2017 13:55
by ItsEdvinas
Kaip tik išėjo atnaujinimas, jei dar nematei, kuriame buvo pridėta Tauragė, bei du keliai iš Kaliningrado srities ir iš jos.