Page 1 of 1

Estonian Rebuilding Project

Posted: 21 Apr 2018 17:15
by Maxest
Mis on saanud sellest projektist? Tahaks seda ikkagi ka alla laadida enne kui SCS teeb oma kaardi. ;)

viewtopic.php?f=37&t=12116&start=110

Re: Estonian Rebuilding Project

Posted: 22 Apr 2018 11:35
by Vladzz-G
Martinus on käesoleva lisandmooduli autor.
Praegu katkestati Baltikumi kõik tööd Baltimaade tulevaste DLC-de tõttu.
Ka ise olin sunnitud lõpetama Baltimaade ehitamise ProModsi projektis. Mitte ainult uue DLC-i tõttu, vaid ka tegeliku elu tegemisel.

Original (ENG):
Martinus is the author of this add-on.
Currently all works in Baltic states were stopped due of upcoming Baltic DLC from SCS.
Also myself I was forced to stop continuing building Baltic states in ProMods project. Not only due of new DLC, but also of business in real life.

Re: Estonian Rebuilding Project

Posted: 22 Apr 2018 17:16
by Maxest
At least I hoped they woul release that work "as it is". Since there is still too much time untill the new DLC will be done and released. I live near Tallinn close to E20 and it would be more than nice to see those areas.

Re: Estonian Rebuilding Project

Posted: 23 Apr 2018 09:46
by martinusK
Katkestasin projekti, sest usun, et tulevaste Baltikumi DLC assetitega saab asja palju paremini valmis teha. Kuna ma veel päris täpselt ei tea, millised alad tulevad DLCga (kuigi hägune arusaam on olemas), otsustasin asja pooleli jätta. Eks tulevikus näib, kas tegelen veel mappimisega - ehk on Vladzzil endal huvi uute assetitega lääne-Eesti üle teha, ehk võtan selle projekti enda kanda, kui isiklik elu lubab.
Kui vaadata teiste DLCde kulgu, paneb ProMods ilmselt isegi käed Baltikumile peale DLCd külge - ma ei usu, et SCS paneb mängu Balvi, Gulbene, Rezekne, jne.
Nimekiri on pikk, Baltikum ehitati ProModsi poolt päris täis - eks siis jääb kõrgemate härrade (ala MandelSoft) otsustada, kui palju vanast kraamist tagasi tuua.

@Vladzz-G Very nice Estonian! :lol: